Hiện Nay GASC đã chính thức cung cấp dịch vụ từ các Tỉnh thành sau:

Hà Nội (Và các khu vực lân cận)

Hải Phòng

Thanh Hóa

Quảng Bình

Quảng Trị

Huế

Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Bình Định

Phú Yên

Nha Trang

Đak Lak

Gia Lai

Tp. Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости